Wznowienie pracy szkoły - szczegółowe wytyczne sanitarne

Data dodania: 2020-05-18

Od 25 maja 2020 r. stopniowo zostaje wznowiona praca Szkoły:

  1. możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju;
  2. możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  3. organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klasy VIII.

Poniżej przekazujemy szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki oraz wytyczne dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w dniach 16,17,18 czerwca 2020 r.

Copyright © Szkoła w Sosnowicach
Autor strony: Agnieszka Lupa
Realizacja 2019- Dobre Linki NETu
Informacja O stronie
Script logo