Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Data dodania: 2022-02-08

W okresie od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 15 marca 2022 roku potrwa składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach na rok szkolny 2022/2022.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Kryteria rekrutacji, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów określa Zarządzenie Nr OS.0050.264.2022 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, na rok szkolnym 2022/2023.

Wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej określa Zarządzenie Nr OS.0050.1265.2022 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica.


Do pobrania:

1/ deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

2/ wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

3/ oświadczenia do wniosku

4/ potwierdzenia woli zapisu

5/ uchwała Rady Gminy Brzeźnica w sprawie kryteriów

6/ zarządzenie Wójta Gminy Brzeźnica w sprawie terminów

7/ zarządzenie Wójta Gminy Brzeźnica w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie

Copyright © Szkoła w Sosnowicach
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności / cookies
Autor strony: Agnieszka Lupa | Realizacja 2019- Dobre Linki
Informacja O stronie
Script logo