Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

Data dodania: 2022-02-08

W okresie od dnia 14 lutego 2022 roku do dnia 1 marca 2022 roku potrwa składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym określa Uchwała Nr XXIV/239/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Terminy rekrutacji ustalone są Zarządzeniem Nr OS.005.264.2022 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 18 stycznia 2022 r. sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, na rok szkolnym 2022/2023.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu (zgłoszenie).

Do pobrania:

1/ wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

2/ oświadczenie o miejscu zamieszkania

3/ zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

4/ uchwała Rady Gminy Brzeźnica w sprawie kryteriów

5/ zarządzenie Wójta Gminy Brzeźnica w sprawie terminów w postępowaniu rekrutacyjnym

Copyright © Szkoła w Sosnowicach
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności / cookies
Autor strony: Agnieszka Lupa | Realizacja 2019- Dobre Linki
Informacja O stronie
Script logo