Rekrutacja 2023/2024 - terminy składania dokumentów

Data dodania: 2023-02-23

od 20 lutego do 6 marca 2023 r. do godz. 15:00 - złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w naszej placówce

od 7 marca do 21 marca 2023 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz ze stosownymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

27 marca 2023 r. do godz. 15:00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 28 marca do 5 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w formie pisemnej

7 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Copyright © Szkoła w Sosnowicach
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności / cookies
Autor strony: Agnieszka Lupa | Realizacja 2019- Dobre Linki
Informacja O stronie
Script logo