Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”

Data dodania: 2022-12-23

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach przystąpiła do realizacji Projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3. Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

Głównym celem udziału naszej szkoły w projekcie jest poprawa jakości kształcenia ukierunkowanego na efekty nauczania i uczenia się oraz wsparcie uczniów klas IV – VIII w zakresie podnoszenia ich kompetencji kluczowych w obszarze nauk przyrodniczo-matematycznych oraz języków obcych.

W ramach zadania grantowego w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku dla uczniów naszej szkoły będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne w formie koła zainteresowań z nauk matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć wyrównawczych z języka angielskiego.

Udział uczniów w zajęciach jest poprzedzony rekrutacją, która będzie prowadzona w dniach 2 – 5 stycznia 202r.3. Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Szkoły – linki zamieszczono poniżej:

Copyright © Szkoła w Sosnowicach
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności / cookies
Autor strony: Agnieszka Lupa | Realizacja 2019- Dobre Linki
Informacja O stronie
Script logo