Procedura bezpieczeństwa organizacji egzaminu ósmoklasisty

Data dodania: 2020-06-04

Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej, której celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych.

Copyright © Szkoła w Sosnowicach
Autor strony: Agnieszka Lupa
Realizacja 2019- Dobre Linki NETu
Informacja O stronie
Script logo