Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Data dodania: 2021-04-09

Szanowni Państwo,

od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny prowadzi na terenie całego kraju Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.).
Dane zebrane w spisach służą do opracowania wielu strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin, wpłyną na rozwój społeczno-gospodarczy i poprawę warunków życia.

Podstawową metodą udziału w NSP 2021 jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę internetową GUS: https://spis.gov.pl/ zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. W przypadku braku dostępu do Internetu mogą Państwo spisać się dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.
Przez cały czas trwania spisu możecie Państwo również skorzystać ze stanowisk komputerowych przygotowanych do samospisu dla mieszkańców w Urzędzie Gminy (możliwość samospisu w Urzędzie Gminy będzie możliwa po zakończeniu ograniczonej obsługi petentów) lub w najbliższym oddziale Urzędu Statystycznego, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Osoby, które nie będą mogły spisać się samodzielnie, zostaną spisane przez rachmistrzów spisowych jedną z dwóch metod uzupełniających w formie:
– wywiadu telefonicznego,
– wywiadu bezpośredniego, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Podane przez Państwa dane są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną.

Więcej informacji na temat NSP 2021 mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej https://spis.gov.pl/  lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej.

Zachęcamy Państwa do udziału w spisie, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w swoim otoczeniu, jak również do włączenia się w upowszechnianie informacji o NSP 2021 i przekazywanie informacji swoim najbliższym, oczywiście w sposób nienarażający Państwa zdrowia i bezpieczeństwa.

Copyright © Szkoła w Sosnowicach
Deklaracja dostępności
Autor strony: Agnieszka Lupa
Realizacja 2019- Dobre Linki NETu
Informacja O stronie
Script logo