Konstytucja 3 Maja

Data dodania: 2022-05-11

W 1788 roku do Warszawy został zwołany sejm walny. Obradował on aż 4 lata i przeszedł do historii jako Sejm Wielki. Jego najważniejszym dziełem była Ustawa rządowa czyli konstytucja, reformująca ustrój Rzeczpospolitej. Data głosowania nie była wybrana przypadkowo, gdyż był okres świąt wielkanocnych i przeciwnicy polityczni obozu reformatorów przebywała poza Warszawą. Król Stanisław August Poniatowski podpisał konstytucję, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Polska miała być odtąd monarchią konstytucyjną, zniesiono podział na Koronę i Litwę. Władzę ustawodawczą posiadał sejm, wykonawczą Straż Praw z królem na czele, a sądowniczą sądy. Zniesiono liberum veto i wolna elekcję.
Niestety znaleźli się tacy, którzy sprzeciwili się próbom reform i w 1792 roku w Targowicy zawiązali akt konfederacji. Wezwana na pomoc przez nich Rosja wygrała wojnę w 1792 roku i wiadomo było, że nasz kraj czeka kara. Rok później doszło do II rozbioru Polski, w 1794 Kościuszko dowodził insurekcją, ostatnim zrywem przed ostateczną niewolą. 25 listopada 1795 roku król Stanisław August Poniatowski abdykował, co formalnie oznaczało kres państwa polskiego.

Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało ustanowione w 1919 i ponownie w 1990 roku. Wspomieliśmy ją tworząc prace plastyczne dotyczące tego ważnego dnia dla naszego państwa. Zapaliliśmy z delegacją uczniów naszej szkoły znicze i położyliśmy symbolicznego kwiatka w barwach biało-czerwonych w Miejscu Pamięci. Dzięki panu Mateuszowi uczniowie opracowali jej założenia w języku angielskim.

Copyright © Szkoła w Sosnowicach
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności / cookies
Autor strony: Agnieszka Lupa | Realizacja 2019- Dobre Linki
Informacja O stronie
Script logo