Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Sosnowicach
Wymagania edukacyje w roku szkolnym 2018/2019

Edukacja wczesnoszkolna Klasa 1 - wymagania edukacyjne
Klasa 2 - wymagania edukacyjne
Klasa 3 - wymagania edukacyjne
- dostosowania wymagań eduk. w kl. 1 - 3
- tryb oceniania
Religia Klasa 1 - wymagania edukacyjne
Klasa 2 - wymagania edukacyjne
Klasa 3 - wymagania edukacyjne
Klasa 4 - wymagania edukacyjne
Klasa 5 - wymagania edukacyjne
Klasa 6 - wymagania edukacyjne
Klasa 7 - wymagania edukacyjne
Klasa 8 - wymagania edukacyjne
- dostosowania wymagań edukacyjnych
Język polski Klasa 4 - wymagania edukacyjne i kryteria ocen
Klasa 5 - wymagania edukacyjne i kryteria ocen
Klasa 6 - wymagania edukacyjne i kryteria ocen
Klasa 7 - wymagania edukacyjne i kryteria ocen
Klasa 8 - wymagania edukacyjne i kryteria ocen
- system oceniania w kl. 4 - 8
- dostosowania wymagań eduk. w kl. 4 - 8
Język angielski Klasa 1 - wymagania edukacyjne
Klasa 2 - wymagania edukacyjne
Klasa 3 - wymagania edukacyjne
Klasa 4 - wymagania edukacyjne
Klasa 5 - wymagania edukacyjne
Klasa 6 - wymagania edukacyjne
Klasa 7 - wymagania edukacyjne
Klasa 8 - wymagania edukacyjne
   - dostosowania wymagań edukacyjnych
Język niemiecki Klasa 7 - wymagania edukacyjne
Klasa 8 - wymagania edukacyjne
- dostosowania wymagań edukacyjnych
Historia Klasa 4 - wymaganie edukacyjne
Klasa 5 - wymaganie edukacyjne
Klasa 6 - wymaganie edukacyjne
Klasa 7 - wymaganie edukacyjne
Klasa 8 - wymagania edukacyjne
- dostosowania wymagań edukacyjnych
Wiedza o społeczeństwie Klasa 8 - wymagania edukacyjne
-  dostosowania wymagań edukacyjnych
Matematyka Klasa 4 - wymagania edukacyjne
             -wymagania na poszczególne oceny
Klasa 5 - wymagania edukacyjne
             - wymagania na poszczególne oceny
Klasa 6 - wymagania edukacyjne
             - wymagania na poszczególne oceny
Klasa 7 - wymagania edukacyjne
             - wymagania na poszczególne oceny
Klasa 8 - wymagania edukacyjne
             - wymagania na poszczególne oceny
- dostosowanie wymagań eduk. w kl.4-8
- sposoby i warunki oceniania
Przyroda Klasa 4 - wymagania edukacyjne
- sposoby i warunki oceniania
- dostosowania wymagań edukacyjnych
Klasa 6 - wymagania edukacyjne
- sposoby i warunki oceniania
- dostosowania wymagań edukacyjnych
Biologia Klasa 5 - wymagania edukacyjne
- sposoby i warunki oceniania
- dostosowania wymagań edukacyjnych
Klasa 7 - wymagania edukacyjne
- sposoby i warunki oceniania
- dostosowania wymagań edukacyjnych
Klasa 8 - wymagania edukacyjne
- sposoby i warunki oceniania
- dostosowania wymagań edukacyjnych
Geografia Klasa 5 - wymagania edukacyjne
Klasa 7 - wymagania edukacyjne
Klasa 8 - wymagania edukacyjne
- sposoby i warunki oceniania
- dostosowania wymagań edukacyjnych
Fizyka Klasa 7 - wymagania edukacyjne
Klasa 8 - wymagania edukacyjne
- dostosowania wymagań eduk.
Chemia Klasa 7 - wymagania edukacyjne
Klasa 8 - wymagania edukacyjne
- sposoby i warunki oceniania
- dostosowania wymagań edukacyjnych
Plastyka Klasa 4 - wymagania edukacyjne
wymagania na poszczególne oceny
Klasa 5 - wymagania edukacyjne
wymagania na poszczególne oceny
Klasa 6 - wymagania edukacyjne
wymagania na poszczególne oceny
Klasa 7 - wymagania edukacyjne
wymagania na poszczególne oceny
- dostosowania wymagań eduk. w kl. 4 - 7
Muzyka Klasy 4 - 7 - wymagania edukacyjne
- dostosowania wymagan
- kryteria ocen kl. 4 - 7
Zajęcia komputerowe/Informatyka Klasa 4 - wymagania edukacyjne
 -wymagania na poszczególne oceny
Klasa 5 - wymagania edukacyjne
 - wymagania na poszczególne oceny
Klasa 6 - wymagania edukacyjne
 - wymagania na poszczególne oceny
Klasa 7 - wymagania edukacyjne
 - wymagania na poszczególne oceny
Klasa 8 - wymagania edukacyjne
 - wymagania na poszczególne oceny
 - dostosowania wymagań eduk. w kl. 4 - 8
- tryb oceniania
Zajęcia techniczne/Technika Klasa 4 - wymagania edukacyjne
- sposoby i warunki oceniania
- dostosowania wymagań eduk.
Klasa 5 - wymagania edukacyjne
- sposoby i warunki oceniania
- dostosowania wymagań eduk.
Klasa 6 - wymagania edukacyjne
- sposoby i warunki oceniania
 - dostosowania wymagań eduk.
Wychowanie fizyczne Klasa 4 - wymagania edukacyjne
Klasa 5 - wymagania edukacyjne
Klasa 6 - wymagania edukacyjne
Klasa 7 - wymagania edukacyjne  
Klasa 8 - wymaganie edukacyjne
- dostosowania wymagań eduk. w kl. 4 - 8POWRÓT