Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Sosnowicach
Strona główna

Archiwum


Nauczyciele

Uczniowie


Absolwenci

Osiągnięcia

O szkole

O Sosnowicach

Rada Rodziców

Samorząd

SU Zgoda

Fotografie

Foto-archiwum

Najlepsi

Kontakt

Linki
 Spóldzielnia Uczniowska "Zgoda"


W roku 1983 w Szkole Podstawowej w Sosnowcach założono Spółdzielnie Uczniowską o nazwie „Zgoda”.

Z inicjatywy pani Marii Kwiatek przewodniczącej Powiatowej Rady Spółdzielczości Uczniowskiej i ówczesnej pani dyrektor szkoły pani Izabelli Zięborak  w szkole  pojawiła się nowa organizacja -  Spółdzielnia Uczniowska, której opiekunką została Bogusława Torba, obecnie Bogusława Brożek i jest nią do chwili obecnej.

Opiekunka została przeszkolona na kursie dla opiekunów spółdzielni uczniowskich prowadzonym przez Wojewódzką Komisję Spółdzielczości Uczniowskich w Bielsku–Białej i w szkole pojawił się sklepik. Z powodu braku pomieszczenia sklepikiem stała się stara szafa, którą umieszczono w kącie korytarza.

Początki nie były łatwe, w ówczesnych trudnych latach utworzenie sklepiku  w szkole stało się radością dla dzieci. Sklepik zaopatrzony w artykuły spożywcze i papiernicze był dużą pomocą i dogodnością dla uczniów, przychylny klimat stworzyła wówczas spółdzielczość dorosłych– Gminna Spółdzielnia w Brzeźnicy.  

Chociaż minęły już 23 lata od założenia sklepiku problem pozostał ten sam – brak osobnego pomieszczenia na sklepik, ale nie martwimy się. Za wypracowane pieniądze na szkolnym korytarzu pojawiła się nowa, przystosowana do przechowywania towaru i prowadzenia sprzedaży   szafa- sklepik.

Praca spółdzielni uczniowskiej oparta jest na postanowieniach statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie członków.

Spółdzielnia pracuje w oparciu o przygotowany corocznie plan pracy obejmujący działalność gospodarczą, społeczno- wychowawczą oraz kulturalną. Spółdzielcy pracują pod kontrolą opiekuna, który jest  materialnie odpowiedzialny za działalność finansową. Na bieżąco prowadzona jest obowiązująca dokumentacja oraz wykonywany jest roczny bilans, który zostaje zatwierdzony przez dyrektora i instruktora powiatowego SU.

Obecnie spółdzielnia liczy 20 członków. Członkowie spółdzielni aktywnie działają podejmując prace na rzecz szkoły i środowiska.

Spółdzielnia Uczniowska „Zgoda” wybiera do realizacji takie zadania i formy pracy, które mogą być realizowane w naszej niewielkie społeczności uczniowskiej.

Główną formą pracy jest działalność handlowa, która jest realizowana poprzez:


 • sprzedaż artykułów spożywczych, papierniczych, drożdżówek, napojów
 • dbanie o czystość i higienę sprzedaży

Prowadzona działalność handlowa ma na celu wypracowanie zysków na rzecz szkoły i uczniów.

W ostatnich latach spółdzielnia wzbogaciła szkołę w następujące pomoce :

 • zakup oprogramowania do komputerów
 • zakup drukarki
 • wzbogacanie zbiorów biblioteki szkolnej (książki, kasety video)
 • zakup mikrofonu bezprzewodowego
 • zakup pomocy do klas I-III
 • zakup krzesełek
 •  sponsorowanie konkursów szkolnych

Członkowie spółdzielni obdarowywani są corocznie nagrodami książkowymi i rzeczowymi.

Spółdzielnia uczniowska prowadzi także działalność kulturalną,

 • corocznie przygotowuje uroczyste spotkanie z okazji Świąt  Wielkanocnych
 • obdarowuje słodyczami z okazji Mikołajek

 

Spółdzielnia Uczniowska uczy rzetelnej, systematycznej i uczciwej pracy, umiejętności współpracy w grupie oraz umiejętności gospodarowania własnymi środkami, w ten sposób przygotowuje do życia we współczesnym świecie.

 

Opiekun spółdzielni

Bogusława Brożek