Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Sosnowicach

Rekrutacja do szkoły i przedszkola na rok szkolny 2019/2020

W okresie od dnia 25 marca 2019 roku do dnia 1 kwietnia 2019 roku potrwa rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Oświadczenia do wniosku

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Uchwała I

Uchwała II

Zarządzenie I

Zarządzenie II