Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Sosnowicach
Strona główna

Archiwum

Nauczyciele

Uczniowie

Absolwenci

Osiągnięcia

O szkole

O Sosnowicach

Rada Rodziców

Samorząd

SU Zgoda

Fotografie

Foto-archiwum

Najlepsi

Kontakt

Linki

O szkole...


Historia Szkoły w Sosnowicach sięga roku 1906. Istniała wówczas klasa dla dzieci z Sosnowic, ale podlegała szkole macierzystej w Pobiedrze. Dwa lata później utworzono jednoklasową szkołę w Sosnowicach. W 1909 roku Rada Gminna podarowała kawałek pastwiska (52,81 a) pod budowę szkoły. Już w 1911 roku nauka rozpoczęła się w nowym budynku, składającym się z dwu sal lekcyjnych, szatni i mieszkania dla nauczyciela.

Niełatwe były losy szkoły. Budynek często zalewały powodzie, ale szkoła przetrwała dwie wojny, liczne reformy i reorganizacje. W 1965 roku powołano szkołę siedmioklasową, następnie ośmioklasową, ale w latach 1975 – 1981, na skutek zmiany stopnia organizacyjnego, uczniowie starszych klas uczęszczali do szkół w Paszkówce, Brzeźnicy i w Tłuczani.

Od września 1981 roku w Sosnowicach działa pełna, początkowo ośmioklasowa, a po ostatniej reformie systemu edukacji – sześcioklasowa szkoła podstawowa.
W 1983 roku zapadła decyzja o nadaniu szkole imienia i ufundowaniu sztandaru. W  przygotowaniach do uroczystości uczestniczyli wszyscy: nauczyciele, uczniowie i ich rodzice z przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego, panią Leokadią Antos na czele.
2 czerwca 1985 roku Szkoła Podstawowa w Sosnowicach otrzymała imię polskiej poetki Marii Konopnickiej.                            


Komitet Rodzicielski   ufundował sztandar i pamiątkowe tablice , które do dziś zdobią nasz szkolny korytarz i przypominają o tej niezwykłej uroczystości.

***
**
*

Hymn Szkoły

ROTA
Maria Konopnicka
muzyka: Feliks Nowowiejski

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy,
Nie damy, by nas gnębił wróg...
- Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha,
Aż się rozpadnie w proch i pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg...
- Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg!

Dyrektorzy Szkoły
A. Woltyński
1909
Ignacy Pilch
1911
Franciszek Zięba
1913 - 1914, 1919 - 1925
Aleksandra Ziębowa
1914 - 1919
Helena Przystałowa
1925 - 1932
Maria Górkiewiczowa
1932 - 1938
Maria Słabiak
do 1965
Krystyna Czyżowska
1965 - 1974
Izabella Zięborak
1974 - 1988
Małgorzata Niciewicz
1988 - 2012
Elżbieta Kosek 2012 - nadal

Nauczyciele, którzy pracowali w naszej szkole w przeszłości

Aniela Majer 1959
Maria Słabiak 1959 - 1965
Janina Copija 1959
Helena Łędzka 1959 - 1964
Michalina Chorąży 1960 - 1963
Czesław Gołąb 1962 - 1964
Maria Czekaj 1963
Czesława (Lorczyk) Kapusta 1963 - 2001
Izabella (Dudek) Zięborak 1964 - 2000
Kazimiera Michniak 1964
Stanisława (Monica) Czechowicz 1965 - 1971
Krystyna Czyżowska 1965 - 1974
Maria Ogiegło 1966 - 1971
Irena Pawlik 1967 - 1971
Halina (Sermet) Małysa 1967 - 1972
Józefa (Żołądź) Zięcik 1971 - 1974
Rozalia (Gądek) Ciernia 1971 - 2001
Maria Srokosz 1971 - 1974
Rozalia Kudra 1974 - 1976
Elżbieta (Wideł) Dyrga 1974 - 2001
Krystyna Kuciara 1980 - 1981
Halina Wilk 1981 - 1982
Marian Śliwa 1983 - 1985
Elżbieta Scąber 1985
Anna Rzycka 1985 - 1987
Lucyna Kupczak 1985 - 1987
Zdzisława Ciepiela 1985 - 1987
Beata Skrzyńska 1988 - 1989
Stanisław Socha 1987 - 1988
Barbara Balon 1988 - 1989
Barbara Kapusta 1990 - 1997
Celina Łazarczyk 2001 - 2003
Kinga Góralczyk 2005 - 2006