Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Sosnowicach
ODBLASKOWA SZKOŁA 2015

We wrześniu 2015 roku nasza szkoła przystąpiła do konkursu
ODBLASKOWA SZKOŁA
Organizatorami konkursu są:
- Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
- Małopolskie Kuratorium Oświaty, 
- Małopolski Urząd Wojewódzki,
- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców
i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.


Wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe zakupione z budżetu szkoły oraz w elementy odblaskowe - breloczki i opaski. Dzieci, które chodzą do szkoły piechotą, używają ich na co dzień. Kamizelki zawsze wykorzystywane są podczas wycieczek i spacerów.W szkole odbyły się spotkania z policjantami z posterunku policji w Brzeźnicy i inspektorem straży miejskiej w Skawinie.

Szkoła zorganizowała też liczne imprezy propagujące używanie odblasków. Uczniowie klas 2. i 3. wykonali ulotki i wręczali je kierowcom na przyszkolnych parkingach, przy okazji sprawdzając, czy wszystkie dzieci są przewożone w bezpiecznych fotelikach.

Każda klasa udała się na wycieczkę, podczas której dzieci utrwalały właściwe zachowanie się na drodze.

Odbyły się konkursy: wiedzy o bezpieczeństwie na drogach, plastyczny, konkurs piosenki i konkurs na wiersz o odblaskach.

W każdej sali lekcyjnej uczniowie wykonali gazetkę tematyczną.

Bezpieczeństwo dzieci to priorytet każdego wychowawcy, wszyscy, więc włączyli się w realizację zadań konkursowych i propagowali ideę używania elementów odblaskowych, nie wyłączając księdza katechety, który zorganizował w kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Paszkówce wspólną modlitwę w intencji użytkowników dróg.

Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym. Wymaga dużego zaangażowania ze strony rodziców i nauczycieli. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa.POWRÓT