Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Sosnowicach
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe
14 - 27 stycznia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
18 - 23 kwietnia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty
15, 16, 17 kwietnia 2019 r.
Dni wolne od zajęć
2 listopada 2018 r.
-
2 maja 2019 r.
Zakończenie zajęć w roku szk. 2018/2019
21 czerwca 2019 r.

Powrót do strony głównej