Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Sosnowicach
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe
12 - 25 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
Dni wolne od zajęć
2 listopada 2017 r.
3 listopada 2017 r.
30 kwietnia 2018 r.
2 maja 2018 r.
4 maja 2018 r.
Zakończenie zajęć w roku szk. 2017/2018
22 czerwca 2018 r.

Powrót do strony głównej