Wręczenie przedłużenia ważności certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”

Data dodania: 2019-11-18

12 listopada 2019 r. w budynku wadowickiej komendy odbyło się spotkanie, podczas którego Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – mł. insp. Arkadiusz Śniadek wręczył Pani Dyrektor przedłużenie ważności certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na lata 2019 – 2024. W spotkaniu uczestniczyli również kom. Artur Studnicki – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Wadowicach, asystenci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii wadowickiej komendy – asp. szt. Małgorzata Hombesch i asp. szt. Zbigniew Przybek oraz szkolny koordynator projektu Weronika Piętoń.

W 2016 roku przystąpiliśmy do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa otrzymując Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Głównym założeniem projektu jest praca na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej okolicy oraz propagowanie bezpiecznych zachowań wśród uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 poczyniliśmy starania o przedłużenie ważności Certyfikatu na kolejne pięć lat. 20 maja 2019 roku w szkole odbył się audyt kontrolny, w czasie którego zespół certyfikujący z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie oraz z KPP w Wadowicach oceniał stopień realizacji projektu na terenie placówki.

W.P.

Copyright © Szkoła w Sosnowicach
Autor strony: Agnieszka Lupa
Realizacja 2019- Dobre Linki NETu
Informacja O stronie
Script logo