Projekt „Tu#programujeMY2”

Data dodania: 2019-11-12

W bieżącym roku szkolnym wychowawcy i uczniowie klas I – III biorą udział w projekcie edukacyjnym „Tu#programujeMY2” realizowanym przez Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji w partnerstwie z Fundacją Girls Code Fun. Projekt ma na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli, szczególnie w zakresie programowania. W ramach projektu wychowawcy klas I – III uczestniczyli w szkoleniach, podczas których otrzymali dla szkoły pomoce dydaktyczne w postaci innowacyjnych robotów. Uczniowie uczestniczą w cyklu zajęć, w czasie których wykonują zadania polegające na analizowaniu i rozwiązywaniu problemów, korzystają ze środowisk umożliwiających programowanie, np. Scratch, a dzięki specjalnej aplikacji sterują robotami.

W. P.

Copyright © Szkoła w Sosnowicach
Autor strony: Agnieszka Lupa
Realizacja 2019- Dobre Linki NETu
Informacja O stronie
Script logo